1 Wymiana nawierzchni asfaltowej drogi gminnej w Gryficach (ul. Grunwaldzka), 120 mb

Koszt: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Wymiana nawierzchni asfaltowej do wysokości środków do wykorzystania - 60.000,00 zł

4 Siłownia zewnętrzna przy ul. Broniszewskiej dz. nr 229/5 w Gryficach

Koszt: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Bezpłatna, ogólnodostępna siłownia zewnętrzna

9 Zagospodarowanie dalszej części stawu na dz. nr 130 w miejscowości Lubieszewo

Koszt: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Dokończenie wykonywanych prac na zagospodarowanie działki w miejscowości Lubieszewo na podstawie dokumentacji technicznej

13 Ustawienie lamp solarnych w m. Rotnowo przy drodze nr 31336Z

Koszt: 60 000 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

W tym obszarze jest 13 gospodarstw i nie ma ani jednego punktu świetlnego.

20 Modernizacja oświetlenia w miejscowości Świeszewo, Gmina Gryfice

Koszt: 39 839 zł

WYBRANY DO REALIZACJI

Uzupełnienie/modernizacja oświetlenia w miejscowości Świeszewo na koloniach: 12 i 9. Montaż wysięgników, linii napowietrznej, opraw corona led 80W, bezpieczników, szafek oświetleniowych

×